Basisschool Neede

Basisschool Neede

De marke Neede

De basisschool legt de basis voor de verdere ontwikkeling van een kind en tracht hun natuurlijke nieuwsgierigheid en verbeeldingskracht te stimuleren. Voor de gebruikers zijn gevoelens van veiligheid, vertrouwen en geborgenheid belangrijke thema’s binnen de school.

Zo heeft de school links en rechts van de cirkelvormige speelhal gescheiden ingangen voor grote en kleine kinderen. De eigenheid van lokaal-clusters geschakeld rond een centraal hart en de kleurstelling geven overzichtelijkheid en rust voor leerlingen. De speling met kleur en licht laten het gebouw mee veranderen met dagelijks wijzigende zon inval en maakt de uren van de dag meetbaar.