Werkwijze

Een geslaagd project begint met luisteren naar de opdrachtgever. Niet passief luisteren, maar actief ‘uitvragen’ naar wat de wensen, dromen en eisen voor het project zijn. Mijn ervaring en deskundigheid meenemend en inzetten om te prikkelen en de wezenlijke vraag te achterhalen. Open en met gezonde nieuwsgierigheid voor mogelijkheden.

Vervolgens is het een kwestie van verkennen en onderzoeken wat er binnen de randvoorwaarden van:

Elk ontwerp bestaat uit vele keuzen. Keuzen die in onderlinge samenhang genomen moeten worden. Meestal van grof naar fijn, ondertussen sturend op alle aspecten van vorm, tijd en geld. Architectonische kwaliteit wordt bereikt door het samenbrengen van gebruikswaarde, toekomstwaarde en belevingswaarde. Schematisch als volgt vertaald:

Schema Kernwaarden

Bij Hans architecten kunt u terecht voor architectonische ontwerpen van nieuwbouw en verbouw van woningen, boerderijen, praktijkruimten tot grootschalige utiliteitsprojecten. In de afgelopen dertig jaar heb ik alle type gebouwen eens of meerder malen mogen ontwerpen en realiseren.

Vrijblijvende kennismaking:

Een eerste gesprek ter kennismaking is altijd vrijblijvend. In dit oriënterend gesprek komen zaken aan de orde als wat zijn de wensen, wat is de behoefte? Hoe werkt een architect en wie is die persoon met wie je een samenwerkingsverband aangaat?

Welke stappen zijn voor uw ontwerp- en bouwproces belangrijk. Wat is de beste volgorde om zaken aan te pakken? Wat is tijdsplanning, budget? Na de kennismaking kan er een offerte gemaakt worden voor werkzaamheden.

Hans is ook in te schakelen voor een (deel) fase van een project. Ontwerp, advieswerk, management, toezicht etc. Tegen een vooraf afgesproken honorarium of op basis van bestede uren, kunnen diensten verrekend worden.

Een ontwerp- en bouwproject wordt in verschillende fases onderverdeeld. Een proces met intensief overleg, samenwerking en wederzijds vertrouwen. Wat met hoofd, hart en handen wordt gerealiseerd.

Fase Vooronderzoek – Studie

Wat zijn de wensen? Wat ligt aan deze wensen ten grondslag? Wat kan en wat mag binnen het bestemmingsplan ? Het maken van een vlekkenplan, een volume studie; kortom een eerste verkenning van (on) mogelijkheden binnen de situatie.

didiafbeelding

Fase Schetsontwerp – Voorlopig ontwerp

Schematische plattegronden, gevels, perspectieven, aanzichten in kleur en op schaal. De eerste verschijningsvorm, sfeer, kleur. Een kostenindicatie. Advies duurzaam bouwen.

Bij grotere projecten wordt een onderscheid gemaakt tussen schets- en voorlopig ontwerp.

doplattegrondenAfbeelding1

Fase Definitief ontwerp

Uitwerken van het ontwerp. Materiaalkeuzen. Integratie van installaties en constructie. Overleg met gemeente en welstand. Definitieve en gemaatvoerde plattegronden en gevels en doorsneden.

A0 31102007

Fase Technisch ontwerp

Technisch uitwerking van het ontwerp. Detail tekeningen van bouwdelen en details van de verschillende technische aansluitingen. Materialen en kleuren worden vastgelegd in een technische omschrijving (of Bestek) . Eventuele vergunningprocedure wordt doorlopen.

ARKEY A3: wx1.LIB temp.DRW

Fase Uitvoering

Uitnodigen van aannemers voor het maken van een prijsopgave. Overleg en advies opdrachtgever over offertes. Aanvullende werktekeningen. Planning van uitvoering. Bouwbegeleiding, o.a. bouwvergaderingen, overleg met partijen over uitvoeringszaken. Controle voortgang. Vooroplevering en oplevering.

Het bouwproces is de uiteindelijke fysieke realisatie van alle getekende plannen. Dit heeft tijd en aandacht nodig om tot een goed resultaat en hoge kwaliteit te komen. Een goede voorbereiding, aansturing en controle van de werkzaamheden is essentieel voor het eindresultaat. Dit is mijn overtuiging na dertig jaren bouwervaring. Neem gerust contact op om vrijblijvend de mogelijkheden voor advisering c.q. directievoering te bespreken.

Realisering