Aveleijn Borne

Nieuwbouw Aveleijn Eschschoollocatie Borne

Buurtparticipatie bekijken? Bekijk hier

Aveleijn is al sinds 2013 op zoek naar een geschikte locatie om de 32 bewoners van woonlocatie Johannes Klooster aan de Stationsstraat in Borne te herhuisvesten.

In een open proces met gemeente, direct omwonenden en de architect heeft Aveleijn een ontwerp ontwikkelt voor de Eschschoollocatie aan de Oude Almeloseweg.

Samen met deze verschillende deelnemers zijn in een viertal werksessies de diverse belangen, zorgen en wensen belicht en samengevoegd in één H-vormige hoofdmassa.

Refererend aan de traditionele bouwstijl uit de jaren 20-30 is heeft de nieuwbouw een gemetselde woonlaag op de begane grond met een aangekapte eerste verdieping. De zijvleugels en het centrale middendeel zijn op verschillende afstanden van elkaar verschoven en voegt zich op die manier natuurlijk, tussen de van oudsher gegroeide straatwand van de oude Almeloseweg.

Als dakvorm is gekozen voor een geknikte Mansarde kap voorzien van vlakke warmrode dakpannen. Wat naast een optimale isolatie ook de mogelijkheid biedt om de diverse duurzame installatie componenten als luchtbehandeling en warmtepompen uit het zicht en zonder geluidsoverlast te plaatsen in het bovenste puntje van het dak. Ook de plaatsing van de zonnepanelen is uit het zicht tussen de beide daken gepositioneerd.

De lage dakgoot en klassieke dakkapellen versterken de geleding en laten deze nieuwbouw opgaan in de kleinschalige straatwand, vlakbij het centrum van Borne

De bestaande groene buffer aan de achterzijde wordt zoveel mogelijk gehandhaafd en daar waar mogelijk vergroot en tussen de beide armen van de H-vorm komt een groene belevingstuin voor bewoners. Aan de straatzijde zal tussen het openbaar parkeren met hoge en lage begroeiing het steenachtige profiel van de Oude Almeloseweg worden verzacht.

Volledig in lijn met de klimaatdiscussie van deze tijd en de hoge eisen die Aveleijn zelf stelt aan duurzaamheid zijn er in de planuitwerking bewuste keuzen gemaakt voor toepassing van vele duurzame en onderhoudsarme bouwmaterialen.

Het gebouw krijgt een hoogwaardige energiebesparende schil, met gemetselde gevels in warme rood-paarse baksteen, kunststof kozijnen met driedubbel glas en een hoogwaardige geïsoleerde dakkap. Via warmtepompen wordt de bodem- lucht- en het zonlicht ingezet om de benodigde energie duurzaam op te wekken. De dagelijkse energielasten worden hierdoor tot een minimum beperkt en gebruik van aardgas is overbodig.

Na het afronden van de laatste omgevingsprocedures en ruimte geven aan beschermde vleermuizen, om zich te nestelen in hun nieuwe huisvesting, verwacht Aveleijn in september 2021 te kunnen starten met de bouw.