Meulenbelt Almelo

Nieuwbouw zorgcentrum Het Meulenbelt Almelo

De afgelopen jaren is de bouwkundige- en installatietechnische kwaliteit van het bestaande Meulenbelt uitgebreid onderzocht. Ook functionele eisen als veiligheid, wooncomfort, de ombouwmogelijkheden naar kamer gebonden sanitair en aspecten als de energiehuishouding en het onderhoud zijn hierbij geanalyseerd en gekapitaliseerd naar de benodigde financiële investeringen. Afgezet over een toekomst van 20 tot 40 jaren. Als vergelijk zijn ook verschillende opties voor vervangende nieuwbouw onderzocht. Met de restrictie van een constante minimale verpleeg-capaciteit voor 160 cliënten. Om de vaak dure kosten van tijdelijke huisvesting te voorkomen is hierbij ook gekeken naar een te faseren nieuwbouw. In een dit brede vergelijk tussen gehele of gedeeltelijke renovatie en nieuwbouw is op basis van functionele- en economische redenen gekozen voor een gefaseerde nieuwbouw van het Meulenbelt in vijf jaren. Een duurzame en betaalbare investering, die vooral bijdraagt aan de levenskwaliteit van de mensen, die er wonen en werken. Met het ontwerp van een nieuw Meulenbelt willen we het bestaande levendige en open gebouw in een groene omgeving in dezelfde gedachte vormgeven.

Voor de psychogeriatrische en somatische cliënten, die er verblijven, is het hun thuis. Zij worden gehuisvest in een ruime eigen studio’s met privé sanitair, van 32 m2. Geschakeld in (woon)groepen van 8 bewoners. De zorg wordt georganiseerd in woongroepen van 2x 8 bewoners met op het uiteinde van elke vleugel een gekoppelde huiskamer, met zonterras en uitzicht op het groen en water.

Vier van de vijf vleugels zijn met verbindingsgangen verbonden, waardoor een veilige “vertreedruimte” voor bewoners ontstaat van maximaal 190 meter lengte. In deze omgangen loop je altijd naar het licht toe. En elke gang heeft op het uiteinde ruim zicht op de natuur ; op de bestaande grote oude bomen van de parkachtige omgeving. De verbreding van dit loopgebied met verschillende tuinkamers als extra zit- en belevingsruimte stimuleert de connectie tussen mens en natuur. Want al laat je geheugen of lijf je in de steek, het positieve effect van bomen, planten, de aarde en het licht op het welbevinden van de mens is onmiskenbaar. De omsloten binnentuinen van meer dan 1000 m2 worden als belevingstuinen voor de bewoners ingericht. Vooral voor dementerende bewoners een mogelijkheid om, in het zicht de verzorging, vrij en veilig in beweging komen.

Alle PG bewoners worden gehuisvest op de begane grond, somatische bewoners, revalidatie, beademing en overig kortdurend verblijf wordt op de verdieping gehuisvest. De woonvleugels waaieren, in twee lagen, uit in het groene landschap en sluiten allen, met korte looplijnen aan op een lichte midden kern, waarin alle recreatieve, para-medische en overige ondersteunende functies zijn ondergebracht. Opdat zorgverleners hun werk op een fijne en efficiënte manier kunnen doen

Het ontwerp heeft als doel ook voor familie en naasten een prettige vertrouwde omgeving te zijn. Een veilige haven waar hun geliefden worden verzorgd en zij hen bezoeken. Via een centrale hoge entree en ruim restaurant betreden zij de nieuwe locatie, om vandaaruit via drie mogelijke stijgpunten op weg te gaan naar een herkenbare voordeur van hun moeder, vader, familielid. Alle gangen zijn extra ruim vormgegeven en ergonomisch volledig geschikt voor rolstoelen en het rijden en draaien met bedden, etens- en waskarren. Qua kleur en materiaalafwerking van het interieur zullen, in overleg met zorgmedewerkers en de cliëntenraad, verantwoorde en herkenbare keuzen worden gemaakt.

Met een Total Cost of Ownership berekening worden de ontwerpkeuzen afgewogen, opdat het ontwerp, qua exploitatie jaarlijks en na 30 Jaren zo min mogelijk zal kosten. Daarom worden er in dit ontwerp voor het interieur en exterieur vele duurzame en onderhoudsarme bouwmaterialen gekozen. Het gebouw krijgt een hoogwaardige energiebesparende schil, met gemetselde gevels in warme rood-paarse, bruine en lichtgrijze tinten, kunststof kozijnen met driedubbel glas en een hoogwaardige geïsoleerde dakbedekking. Via warmtepompen wordt de bodem- lucht- en het zonlicht ingezet om de benodigde energie duurzaam op te wekken. De dagelijkse energielasten worden hierdoor tot een minimum beperkt en gebruik van aardgas is overbodig.

De nieuwbouw moet minstens dertig jaren mee kunnen en daarom voldoende flexibel zijn om mee te bewegen met veranderingen in de zorg. Alle vleugels en woongroepen zijn identiek vormgegeven en kunnen zowel voor Psychogeriatrische als Somatische bewoners worden gebruikt. Mochten de verhoudingen PG en SOM in de toekomst wijzigen. Studio’s zijn op verschillende manieren (horizontaal en verticaal) te koppelen tot grotere appartementen en grondgebonden woningen. Daarmee is het vastgoed ook in de toekomst inzetbaar voor andersoortige woonvormen.

Na uiteindelijke sloop van het Meulenbelt blijft op het terrein nog een oppervlakte van ruim 5000 m2 beschikbaar als te bebouwen oppervlakte. Het vigerende bestemmingsplan voorziet in deze mogelijkheid, met een maximumhoogte van 10 m. In de terreinexploitatie wordt dit gebied vooralsnog aangeplant als extra uitbreiding van de landsschappelijke zetting. Doch het biedt ook tal van andere mogelijkheden in de toekomst.