Woningbouw

Woningbouw

De belevingswaarde van onze gebouwde omgeving is sterk verbonden met de zintuigelijke waarneming en ons menselijk gevoel. Ik probeer in mijn architectonische vormgeving de essentie van verblijven, werken en ontspannen te vertalen in karakteristieke vormen. Ruimten scheppen waar mensen hun eigen plek kunnen vinden en gebruiken.

De daarvoor te hanteren architectonische middelen als de juiste maat, verhoudingen, ritmen, materiaalgebruik, licht etc…zijn al eeuwenoud. Voortdurend wordt per opdracht dit architectonisch idioom, als de perfecte woorden voor een gedicht, opgegraven en op de juiste plaats in het nieuwe plan gefundeerd. En door de persoonlijke herkenning en het welbevinden van de gebruikers krijgt het gebouw zijn uiteindelijke identiteit.